Yükleniyor...

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Saç Ekimini Nerede Yaptırmalıyım?

Sağlığımızı ilgilendiren her konuda çok titiz davranıyoruz, araştırma yapıp en iyi hastane en doğru doktoru bulmaya çalışıyoruz. Bu kişisel olarak hepimizi ilgilendiren bir durum. Saç ekimi işlemi de her ne kadar kozmetik bir işlem gibi görünse de güvenilir ve ehil ellerde yapılmadığı takdirde , hem estetik olarak kötü hem de sağlığımızı tehdit edecek sonuçlar doğurabilir. Doğru kararlar verebilmek için tüm bireylerin bilinçlenmesi , bilgilenmesi gereklidir.

Sağlık Bakanlığı bu konuda çeşitli yönetmelikler hazırlamıştır, belli şartlar ortaya koyarak bu şartlara haiz yerlerde saç ekimi işleminin yapılacağı bağlayıcı bir şekilde belirlenmiştir. Peki nedir bu şartlar?

Kısaca ve anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekirse, birinci ve en önemli olan ; saç ekimi işlemi bir hastane veya tıp merkezi ortamında gerçekleştirilmelidir. Bunun çeşitli detayları vardır , ekim yapılan ortamın steril şartlarda olması , çalışan personelin sağlık kontrollerinin yapılmış olması , herhangi bir acil durumda gerekli ve yeterli acil müdahale ve tedavi hizmetlerinin sunulabilir olması olarak özetleyebiliriz.

Saç ekimi işleminin bir uzman doktor sorumluluğu ve gözetiminde yapılması diğer bir gerekliliktir. Saç dökülmesi olayına sadece ırsi olarak kabul edilip hiçbir araştırma yapılmadan direkt saç ekimi işlemine geçilmesi hatalı olabilir. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda , saç dökülmesine sebep olabilen bazı hastalık veya sebepleri belirlemek adına çeşitli kan tahlil ve tetkikleri yapılabilir, gerekirse cildiye doktorundan konsültasyon istenebilir.

Nakil edilecek kök sayısının kesin olarak belirlenmesi ve bunun kişiye hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde ispatlanması gereklidir. Yıllardır gözlemlediğimiz en büyük eksikliklerden biri, daha önce saç ekimi yaptıran kişilere ''size kaç kök nakli yapıldı ?'' diye sorulduğunda , kişinin net bir cevap verememesidir. Bunun sebebi olarak büyük oranda kök sayısı hakkında hastaya net bir bilgi ve belge verilmemesi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple bir operasyon notu şeklinde kaç kök edildiği yazılı belge olarak verilmeli hatta kişiden alınan saç köklerinin fotoğrafları kişinin yanında çekilerek kendisine verilmelidir.

İşlem sonrası kullanılacak olan ilaçlar da netice itibarıyla tıbbi ilaçlar olduğu için bir doktor tarafından reçetelenmelidir. Kişinin işlem sonrası yaşayabileceği sıkıntılar ve sorunlar her sağlık sorununda olduğu gibi bir doktor tarafından takip ve tedavi edilmelidir.

Daha önceki yazılarımı takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı gibi, kişiye özel planlamanın öneminden sıklıkla bahsediyoruz. Kişiyi kendi özel durum ve şartlarında değerlendirmek gerekir. Oluşacak sonucu doktor önce kendi kafasında öngörebilecek yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalı ve sonra bu öngörüyü hastasına net ve gerçekçi bir şekilde aktarabilmelidir Daha önce işlem geçirmiş benzer özellik gösteren hastaların (saç yapısı, rengi ,saç açıklığı oranı, greft sayısı) resimleri fikir verebilir. Ancak geniş bir hasta portföyü ve fotoğrafik dokümentasyonu olan, uzun zamandır saç ekim işlemi yapan merkezlerde bu tarz bir hizmet sunulabilir.

Saç nakli işleminin sonuçları en erken 6-7. aylarda görülmektedir. Bu zaman aralığını kendine bir kaçış fırsatı olarak görüp insanlara tutamayacakları vaadleri veren yerlerden uzak durulmalı , işlem sonrası takibin de aynı ciddiyette devamına önem verilmelidir.

Sonuç olarak; kurumsal bir kimliği olan, hasta memnuniyetini ve güvenliğini kendisi için birinci öncelik ve olmazsa olmazı olarak gören ,uzun zamandır saç ekimi yapan, engin bilgi ve tecrübeye sahip , saç ekimi camiasında kalıcı olan merkezlerde işlem yaptırmanızı önemle tavsiye ediyorum.